Балка

Наименование продукции Цена, руб/тн
Балка 10 ст3сп/пс5 дл=9,0м с ост., имп. 35,940.00
Балка 12 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 36,540.00
Балка 12 ст3сп/пс5 дл=9,0м с ост., имп. 35,040.00
Балка 14 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 33,000.00
Балка 14 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 31,140.00
Балка 16 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 36,360.00
Балка 16 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 33,720.00
Балка 18 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 33,840.00
Балка 20 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 42,480.00
Балка 20 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 9,720.00
Балка 20 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 45,720.00
Балка 20 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 31,200.00
Балка 20 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,760.00
Балка 24 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 33,960.00
Балка 24 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 33,960.00
Балка 25 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,700.00
Балка 25 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,700.00
Балка 25 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 45,720.00
Балка 25 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 45,720.00
Балка 25 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,760.00
Балка 30 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 44,640.00
Балка 30 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 44,640.00
Балка 30 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 45,720.00
Балка 30 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 45,720.00
Балка 30 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,760.00
Балка 30 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 35,400.00
Балка 30 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,880.00
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,880.00
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 дл=8.7м, б/у 37,200.00
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 н/д, б/у 36,600.00
Балка 35 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 44,640.00
Балка 35 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 44,640.00
Балка 35 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,100.00
Балка 35 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,100.00
Балка 35 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,280.00
Балка 35 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,280.00
Балка 36 М ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 35,400.00
Балка 36 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 35,400.00
Балка 40 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 46,680.00
Балка 40 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 46,680.00
Балка 40 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 45,600.00
Балка 40 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 45,600.00
Балка 40 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 46,860.00
Балка 40 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 46,860.00
Балка 45 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 46,200.00
Балка 45 М ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 37,440.00
Балка 45 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 36,000.00
Балка 45 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,100.00
Балка 45 Ш1 ст3сп/пс5 дл=8.3м, б/у 36,600.00
Балка 50 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 46,680.00
Балка 50 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 46,680.00
Балка 50 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,100.00
Балка 50 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост. 47,100.00
Балка 55 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 46,680.00
Балка 55 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 46,680.00
Балка 60 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 46,680.00
Балка 60 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 46,680.00
Балка 60 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 37,800.00
Балка 60 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 37,800.00
Балка 70 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 37,800.00
Балка 70 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 37,800.00
Балка 70 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 37,800.00
Балка 70 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 37,800.00